Vänföretag

Ett vänföretag är ett företag, en organisation eller person som stödjer verksamheten ”Vi ses! Språkvänner i Linköping” i form av ett årligt bidrag på 5 000 kr/år, alternativt en arbetsinsats eller produkt med lika värde.

Vänföretaget kan använda verksamheten ”Vi ses! Språkvänner i Linköping” logga och berätta om sitt engagemang i verksamheten via sina egna kanaler.

Vänföretaget kommer också finnas med på verksamhetens hemsida, www.visessprakvanner.se (se nedan).

Intresserad att bli ett vänföretag? Maila oss på vises.linkoping@redcross.se!

 

Nuvarande vänföretag

Skäggetorps Fastighetsförening

Skäggetorps Fastighetsförening består av flertalet fastighetsföretag som verkar i Skäggetorp. De arbetar tillsammans med att utveckla stadsdelen och stödja de initiativ de anser är bra för stadsdelens framtid. De stödjer både ”Vi ses! Språkvänner i Linköping” och Linköpings Södra Rödakorskrets.