Vad är ”Vi ses!”?

Många personer nya i Sverige önskar få en svensk vän för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället.

Personer etablerade i Sverige vill ofta få möjligheten att umgås med en person med en annan bakgrund och kultur.

Genom att skapa vänskapsrelationer ges förutsättningar för ett väl fungerande och mångkulturellt samhälle med bättre förståelse för andras kultur. Människor önskar ett ömsesidigt utbyte.

 

Vad är en språkvän?

Ni ska i första hand umgås och ha roligt tillsammans och bekanta er med varandra. Som till exempel gå på promenader, ta en fika, gå på studiecirklar tillsammans och annat som ni finner roligt och intressant. Ni bestämmer detta tillsammans.

Att vara språkvänner handlar inte om att vara en lots eller förmyndare som gör saker för någon annan. Det handlar inte heller om att få en "svensk kontakt" som man ställer krav på hjälp och stöd ifrån. Det handlar om att lära känna varandra över kulturgränserna, ha roligt tillsammans och kanske få en vän för livet.

  1. Prata med oss / Intresseanmälan
  2. Vi hittar en språkvän till dig
  3. Träffa oss och din nya språkvän
  4. Fortsätt träffas

  1. Prata med oss / Intresseanmälan

  2. Vi hittar en språkvän till dig

  • Någon som du kan ha utbytte av
  • Ålder, familjesituation, yrke, intressen

  3. Träffa oss och din nya språkvän

  • Träffa din nya vän tillsammans med oss
  • Information om verksamheten
  • Berätta om dig själv
  • Överenskommelse om att träffas
  • Informationsmaterial och stöd på vägen
  • Enskilt / grupp

  4. Fortsätt träffas

  • Träffas under 6 månader, gärna längre, men kan avbrytas tidigare
  • Aktiviteter anordnas av "Vi ses!" 1 gång/månad
  • Regelbunden uppföljning under perioden
  • Slututvärdering