Samarbeten

”Vi ses! Språkvänner i Linköping” har samarbeten i form av medverkande organisationer och vänföretag. Även som privatperson har du möjlighet att hjälpa till att marknadsföra projektet. Vi uppskattar all hjälp och engagemang!

Vill ni hjälpa till att marknadsföra projektet?

Vi är tacksamma om ni hjälper till att sprida möjligheten att anmäla sig till ”Vi ses! Språkvänner i Linköping”. Vi vänder oss till alla boende i Linköpings kommun och vårt mål är att alla invånare ska känna till projektet och därmed ha möjlighet att anmäla sig. Ni får ni gärna skriva ut vår affisch och exempelvis sätta upp den på er arbetsplats, utbildningsplats eller förening. Kanske vill ni dela ut till vänner och familj? Vi Ses och är väldigt tacksamma om ni vill hjälpa till. Det bidrar till att fler kan bli språkvänner.

Tack för din hjälp!

Medverkande organisationer

En medverkande organisation är ett företag, organisation eller person som aktivt vill jobba och stödja verksamheten. Man gör då en överenskommelse med ”Vi ses! Språkvänner i Linköping” om hur man bidrar. T ex genom informationsspridning eller marknadsföring.Den medverkande organisationen kan använda sina egna kanaler för att värva intresserade, frivilliga och deltagare. Man kan även självständigt anordna aktiviteter för ”Vi ses! Språkvänner i Linköping”. Man finns med i ”Vi ses! Språkvänner i Linköpings” som ”medverkande organisation” och deltar i verksamhetens samrådsmöten.

Intresserad av att bli en medverkande organisation? Maila oss på vises.linkoping@redcross.se!

Nuvarande medverkande organisationer

Linköpings Södra Rödakorskrets

Linköpings Kommun

Linköpings Kristna Råd

Linköpings Stadsbibliotek

Equal RIghts for Integration

Eskilstuna Kommun

 

Vänföretag

Ett vänföretag är ett företag, en organisation eller person som stödjer verksamheten ”Vi ses! Språkvänner i Linköping” i form av ett årligt ekonomiskt bidrag och/eller en arbetsinsats eller produkt med lika värde. Vänföretaget kan använda verksamheten ”Vi ses! Språkvänner i Linköping” logga och berätta om sitt engagemang i verksamheten via sina egna kanaler. Vänföretaget kommer också finnas med på verksamhetens hemsida, www.visessprakvanner.se (se nedan).

Intresserad att bli ett vänföretag? Maila oss på vises.linkoping@redcross.se!

 

Nuvarande vänföretag

Skäggetorps Fastighetsförening

Skäggetorps Fastighetsförening består av flertalet fastighetsföretag som verkar i Skäggetorp. De arbetar tillsammans med att utveckla stadsdelen och stödja de initiativ de anser är bra för stadsdelens framtid. De stödjer både ”Vi ses! Språkvänner i Linköping” och Linköpings Södra Rödakorskrets.

Sankt Kors

Sankt Kors stödjer Vi Ses! Språkvänner i Linköping genom att erbjuda alla sina anställda att vara språkvänner under arbetstid. Språkvännerna uppmuntras att äta lunch tillsammans en gång i månaden och då står Sant Kors för lunchkostnaderna. Sankt Kors stödjer även Linköpings Södra Rödakorskrets både ekonomiskt med 40.000 kr om året och genom att uppmuntrar anställda att engagera sig som frivilliga i Röda Korset.