Om oss

Vision

Vi Ses kommer i framtiden att ha skapat ett stort språkvänsnätverk. Via våra aktiviteter som vi anordnar en gång i månaden träffar språkvänspar andra språkvänspar. Språkvänner introducerar sin språkvän till andra vänner och familjemedlemmar. Via en ny kompis från en annan kultur kan man utöka sitt kontaktnät, få insiktsfull information om hur man träffar andra vänner via exempelvis föreningar i Sverige eller hur man träffar vänner som har en annan kultur där vänskap är enklare att knyta än vad det är här i Sverige. Vi Ses vill nå fler etablerade män och få dem att engagera sig. Det är fler än dubbelt så många kvinnor som anmäler sig än vad det är män och paradoxalt nog så är det precis tvärt om vad gäller personer som är nya i Sverige. Därför vill Vi Ses nå ut till fler nyanlända kvinnor och få dem att anmäla sig till att bli språkvän.

  • Stort nätverk av språkvänner: om språkvänsmatchningen blir lyckad är det lärorikt, viktigt för individerna men det är också viktigt att förstå språkvänsprojektet på en makronivå. Tillsammans bildar språkvännerna ett stort nätverk där de introducerar sina språkvänner för varandras vänner samt att de berättar om sin språkvän för andra människor. Därmed arbetar de indirekt med att motverka fördomar och ryktesspridning.
  • Viktigt för etablerade: många etablerade vittnar om att de länge velat hjälpa till och göra en insats för de som är nya i landet men inte vetat hur de ska göra det. De beskriver att de inte vet var man kan träffa nyanlända och även att de kan känna en osäkerhet kring hur de ska bemöta kulturskillnader. Genom en språkvän kan man göra en insats men det är lika viktigt i projektets synvinkel att de etablerade också får en insikt om hur det är att bosätta sig i ett nytt land med svåra myndighetskontakter, ett nytt språk, nya lagar och normer att förhålla sig till mm. Dessutom får de kännedom och förståelse för en ny kultur, de kan ställa frågor och inse varför det kan ske kulturkrockar.
  • Viktigt för nyanlända: att få någon att prata svenska med och kunna ställa de frågor som man har som ny i landet är en stor tillgång anser de nyanlända. Dessutom kan det bli en väg in till föreningar, att träffa andra vänner och få visa upp sin kultur för någon som är nyfiken.
  • Informationsväg – Vi Ses samarbetar med många andra organisationer och får genom dem mycket kontakter och information som språkvänner får ta del av. Vi lotsar och tipsar våra språkvänner och besökare om vad språkvänner kan göra tillsammans, om andra sätt att lära sig svenska och vilka andra organisationer/informationskanaler som kan vara bra att ta del av.