Medverkande organisationer

En medverkande organisation är ett företag, organisation eller person som aktivt vill jobba och stödja verksamheten. Man gör då en överenskommelse med ”Vi ses! Språkvänner i Linköping” om hur man bidrar. T ex genom informationsspridning eller marknadsföring.

Den medverkande organisationen kan använda sina egna kanaler för att värva intresserade, frivilliga och deltagare. Man kan även självständigt anordna aktiviteter för ”Vi ses! Språkvänner i Linköping”.

Man finns med i ”Vi ses! Språkvänner i Linköpings” som ”medverkande organisation” och deltar i verksamhetens samrådsmöten.

Intresserad av att bli en medverkande organisation? Maila oss på vises.linkoping@redcross.se!

 

Nuvarande medverkande organisationer

Röda Korset

Uppgift: Utförare och medverkande organisation

Hemsida: www.redcross.se

Linköping Kommun

Uppgift: Huvudfinansiär och projektägare

Hemsida: www.linkoping.se

Linköpings Stadsbibliotek

Uppgift: Medverkande organisation

Hemsida: www.linkoping.se/bibliotek

Equal Rights

Uppgift: Medverkande organisation

Hemsida: equalrights.se

Linköpings Kristna Råd

Uppgift: Medverkande organisation

Språkvän Eskilstuna

Uppgift: Konceptsamverkan

Hemsida: sprakvan.se