Hur blir man språkvän?

 1. Prata med oss / Intresseanmälan
 2. Vi hittar en språkvän till dig
 3. Träffa oss och din nya språkvän
 4. Fortsätt träffas

1. Prata med oss / Intresseanmälan

2. Vi hittar en språkvän till dig

 • Någon som du kan ha utbytte av
 • Ålder, familjesituation, yrke, intressen

3. Träffa oss och din nya språkvän

 • Träffa din nya vän tillsammans med oss
 • Information om verksamheten
 • Berätta om dig själv
 • Överenskommelse om att träffas
 • Informationsmaterial och stöd på vägen
 • Enskilt / grupp

4. Fortsätt träffas

 • Träffas under 6 månader, gärna längre, men kan avbrytas tidigare
 • Aktiviteter anordnas av ”Vi ses!” 1 gång/månad
 • Regelbunden uppföljning under perioden
 • Slututvärdering