Språklunch Ebbepark


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Välkommen på lunch och samtal över kulturgränser!

Under språkluncherna möts nya och etablerade svenskar under lättsamma former i ett samtal kring ett tema, såsom högtider, mat eller husdjur.

För dig som är ny i Sverige är språkluncherna en möjlighet att träna på svenskan. Känner du dig osäker på språket? Ingen fara! Det går bra att prata engelska eller att bara sitta med och lyssna. Det är mötet mellan människor som är det viktiga, och du är välkommen!

Du som är etablerad i Sverige gör en värdefull insats för integration. Och oavsett vem du är eller var du kommer ifrån så vågar vi lova givande möten med andra människor.

Vi bjuder på lunchen – du bjuder på dig själv!

Luncherna är öppna för alla att anmäla sig till och arrangeras i samverkan mellan Sankt Kors och Språkvänner i Linköping. 

Anmäl dig här: