Pop-Up Språkcafé på LinkStep i Ryd


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Kom och öva Svenska på Pop-Up Språkcafé på LinkStep i Ryd!

Anmäl dig till Hargita på vises.linkoping@redcross.se